Bài 1. Thông tin và quyết định

Ôn tập dưới dạng trắc nghiệm kiến thức trong bài học thông tin và quyết định.

Các bạn đọc kĩ câu hỏi và chọn vào đáp án đúng nhất. 

Loading

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.