IC3 Spark: Cuộc sống trực tuyến (Living Online)

IC3 Spark - Cuộc sống trực tuyến (Living Online)

IC3 Spark: Cuộc sống trực tuyến (Living Online) - Ôn tập

Ôn tập kiến thức về Internet, các công cụ truyền thông cơ bản (thư điện tử, tin nhắn tức thời,…), tìm kiếm thông tin trên mạng, bản quyền và sở hữu trí tuệ.

 

Các bạn đọc kĩ câu hỏi và chọn vào đáp án đúng nhất. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *